EN KONSULTBYRÅ FÖR TEKNIKTUNGA FÖRETAG

OM OSS


AQUILO AFFÄRSUTVECKLING är en managementkonsultbyrå, vars affärsidé är att stödja ledande befattningshavare i att fatta medvetna och värdeskapande beslut i förändrings- och vägvals-situationer samt att forma och driva igenom nödvändiga organisatoriska förändringar.

Vår grundfilosofi är att våra kunder själva ska ta kontroll över sin egen utvecklingsresa och "äga" den strategiska agendan som arbetas fram och den förändring som krävs. Vi jobbar därför alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare för att på effektivaste sätt kombinera kundens bransch- och verksamhetskännedom med konsultens externa perspektiv, metodkunskap och fokus på framdrift. En annan viktig hörnsten i våra uppdrag är att värdeskapande hela tiden finns i det främsta rummet. Dvs att det finns en genuin förståelse för vad som driver kund- och affärsnytta i verksamheten och att den huvudsakliga kraftansträngningen läggs på de kritiska värdedrivarna.

AQUILO AFFÄRSUTVECKLING är huvudsakligen inriktat på att hjälpa chefer, ledningsgrupper och styrelser i infrastruktur- och tekniktunga företag präglade av stora kapitalbehov, riskfyllda investeringar och nyckfulla omvärldsförändringar. Vi anlitas därför ofta av kunder verksamma inom energisektorn.

Genom åren har vi bl a hjälp företag som Bodens Energi, Borås Elnät, Björklinge Energi, Eltel Networks, Energiföretagen Sverige, Götene Elförening, Karlstad Elnät, Luleå Energi, Pite Energi, Sjogerstads Elektriska, Skara Energi, Skövde Elnät, Tibro Energi, Tidaholm Energi, Umeå Energi, Vara Energi, Vattenfall, Vetlanda Energi och Öresundskraft.

 

Anders Persson

VD & seniorkonsult

Anders har närmare 30 års erfarenhet från strategi-, affärs- och organisationsutveckling och varit verksam både som konsult och i olika linjeroller. Under de senaste 15 åren har han haft fokus på energibranschen, varav de senaste åtta åren som anställd hos Vattenfall Eldistribution där han i samverkan med bolagets ledning drivit strategiutveckling, organisationsförändringar och bolagsövergripande program. Anders besitter även över 10 års konsulterfarenhet.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

VÅR EXPERTIS