ATT FÖREGÅ, INTE FÖREGÅS...

VÄLKOMMEN TILL AQUILO AFFÄRSUTVECKLING


Få beslutsfattare har undgått att vi lever i en allt mer komplex och turbulent omvärld. Klimatutmaningen, globaliseringen, teknikutvecklingen, säkerhetspolitiska instabiliteten, politiska tvärkast, m.m har lett till nya utmaningar, ett ökat konkurrens-/samhällstryck och till en marknad där förutsättningarna bokstavligt talat kan förändras över en natt. De företag och ledningsgrupper som inte är lyhörda för omvärldens förändringar, och anpassar verksamheten därefter, spelar ett högt spel. För fortsatt långsiktig framgång krävs mer än någonsin att tanke, analys och handling regelbundet avsätts till de långsiktiga, strategiska frågorna – så att förändringar kan identifieras på ett tidigt stadium och översättas i möjligheter, inte hot.

AQUILO AFFÄRSUTVECKLING är en managementkonsultbyrå som stödjer chefer, ledningsgrupper och styrelser runt verksamhetsstrategiska knäckfrågor – vid strategi- och organisationsutveckling, affärsutveckling och förändringsarbete.

VAD VI GÖR

STRATEGI &
ORGANISATION

AFFÄRS-
UTVECKLING

FÖRÄNDRINGS- &
PROJEKTLEDNING

KORT OM OSS


AQUILO AFFÄRSUTVECKLING är en managementkonsultbyrå som framför allt jobbar med företag verksamma inom infrastruktur- och tekniktunga sektorer där omvärldsförändringar är en del av vardagen, där kapitalbehoven är stora och där nya investeringar och satsningsområden både är ett överlevnadskrav och en betydande riskfaktor. Våra kunder återfinns huvudsakligen inom energisektorn, men även inom t ex telekom och TV.

KONTAKTA OSS

eller